Zgoda Na Przetwarzanie Danych Osobowych W Celach Marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujących mój nr telefonu dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług, wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (poprzez kontakt telefoniczny oraz sms) oraz przy pomocy automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Bukowińska 22 B, 02-703 Warszawa, MDP Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, KIM Finance Sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 86/410, 00-682 Warszawa, występujących przy realizacji ww. celu jako współadministratorzy w rozumieniu art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. O zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach dowiesz się z Polityki Prywatności.